Pliki cookies na stronach UE

Używamy plików cookies, aby zapewnić łatwe korzystanie z naszej strony. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki cookies będą przechowywane na Twoim komputerze. W dowolnej chwili możesz również zmienić ustawienia przeglądarki.

Dalej
 
 
 

Regulamin konkursu

Artykuł 1: Temat konkursu

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zapraszają młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich UE do udziału w konkursie poświęconym kwestiom związanym z rozwojem UE, integracją i tożsamością europejską.

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego jest przyznawana za projekty, które:

 • promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym,
 • sprzyjają rozwojowi wspólnego poczucia europejskiej tożsamości oraz integracji,
 • proponują wzorce postępowania młodym ludziom w Europie i przedstawiają praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności.

Projekty mogą dotyczyć organizacji przedsięwzięć takich jak różnego rodzaju wydarzenia skierowane do młodych ludzi, wymiany młodzieżowe lub projekty on-line o wymiarze europejskim.

Artykuł 2: Termin składania zgłoszeń

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 lutego 2016 r. Formularze zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (www.charlemagneyouthprize.eu)

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego, pisząc na adres ECYP2016@ep.europa.eu

Artykuł 3: Wymogi dotyczące uczestnictwa

Kandydaci powinni mieć od 16 do 30 lat.

Uczestnicy muszą być obywatelami lub mieszkańcami jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgłoszenia można składać indywidualnie lub grupowo; projekty grupowe i międzynarodowe można zgłaszać tylko w jednym kraju.

Zgłoszenia przyjmowane są we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Do konkursu należy zgłaszać projekty, których realizacja już się rozpoczęła oraz:

a) zakończyła w roku kalendarzowym (12 miesięcy) poprzedzającym aktualny termin składania zgłoszeń lub
b) które są nadal w toku.

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko składającego lub nazwę organizacji (jeżeli dotyczy),
 • kraj zamieszkania,
 • obywatelstwo,
 • datę urodzenia,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • stronę internetową (jeżeli dotyczy),
 • tytuł projektu,
 • streszczenie w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim,
 • szczegółowy opis projektu,
 • oświadczenie o finansowaniu przez UE (jeżeli dotyczy).

Akceptowane będą jedynie projekty zgłaszane za pośrednictwem formularza internetowego.

Artykuł 4: Wykluczenie z udziału

Nie kwalifikują się do udziału (nie będą akceptowane) następujące projekty:

 • projekty zgłoszone przez pracowników instytucji europejskich i Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie,
 • rozprawy i publikacje naukowe,
 • projekty, które są w ponad 50% finansowane przez instytucje UE, chyba że finansowanie to dotyczy jedynie początkowych celów związanych z uruchomieniem projektu lub pokrywa tylko bieżące wydatki związane z programem, takie jak koszty ponoszone przez uczestników, podczas gdy przygotowanie, realizacja i podsumowanie projektu prowadzone są na zasadzie wolontariatu. W takim przypadku należy podać szczegóły,
 • projekty już nagrodzone przez jakąś instytucję europejską. Obejmuje to trzech finalistów poprzednich edycji Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego,
 • projekty zgłoszone ręcznie lub drogą pocztową, projekty z niekompletnym wnioskiem lub wnioskiem wysłanym w kilku częściach.

Artykuł 5: Kryteria oceny

Projekty są oceniane w oparciu o następujące kryteria:

 • spełnienie celów konkursu: promowanie porozumienia na poziomie europejskim i międzynarodowym; budzenie wspólnego poczucia tożsamości europejskiej oraz przedstawianie praktycznych przykładów tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności;
 • pierwszeństwo przyznawane jest projektom opracowanym wspólnie przez młodych ludzi reprezentujących kilka państw członkowskich;
 • szczególną uwagę zwraca się na projekty realizowane na zasadzie wolontariatu.

Artykuł 6: Procedura selekcji

Zwycięzca Europejskiej Nagrody Młodzieżowej im. Karola Wielkiego zostanie wyłoniony w dwuetapowej procedurze.

Etap pierwszy: do dnia 11 marca 2016 r. w każdym z 28 państw członkowskich jury krajowe złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i z jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych dokona wyboru jednego krajowego laureata.

Etap drugi: do dnia 7 kwietnia 2016 r. europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie, wyłoni zwycięzcę konkursu spośród 28 projektów zgłoszonych przez jury krajowe.

Decyzja europejskiego jury jest ostateczna. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich kandydatur niespełniających wymogów konkursu.

Artykuł 7: Nagroda

Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 5 000 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 3 000 EUR, i za trzecie miejsce – 2 000 EUR.

Przedstawiciele wybranych 28 projektów krajowych zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Akwizgranie (Niemcy) w dniu 3 maja 2016 r.

Nagrody dla trzech najlepszych projektów wręcza przewodniczący Parlamentu Europejskiego i przedstawiciel Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.

W ramach nagrody trzej laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego (w Brukseli lub Strasburgu).

Artykuł 8: Prawa autorskie

Parlament Europejski i Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie zastrzegają sobie prawo do reprodukcji przesłanych materiałów w celu ich prezentacji, do użytku medialnego oraz w celach promocyjnych.

Artykuł 9: Odpowiedzialność

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności. Zdecydowanie zaleca się niezwlekanie z wysłaniem wniosku do ostatniej chwili. Powolność internetu, problemy z serwerem czy inne kwestie poza kontrolą organizatorów mogą spowodować, że nie uda się wysłać wniosku przed upłynięciem terminu.

Artykuł 10: Akceptacja zasad konkursu

Udział w konkursie oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu.