Frist for indlevering af projekter forlænget til den 10. februar 2014!

Sigtet med den europæiske Charlemagne-ungdomspris er at fremme udviklingen af en europæisk bevidsthed blandt unge og opmuntre dem til at deltage i det europæiske integrationsprojekt.

Prisen gives til projekter iværksat af unge, som fremmer den indbyrdes forståelse og udviklingen af en fælles europæisk identitet og giver praktiske eksempler på europæere, der lever sammen i et fællesskab.

Den europæiske Charlemagne-ungdomspris uddeles hvert år i fællesskab af Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Charlemagnepris i Aachen.

Prisen er på € 5000 for det bedste projekt, € 3000 for det næstbedste og € 2000 for det tredjebedste. Som en del af prisen vil de tre vindere blive indbudt til at besøge Europa-Parlamentet (i Bruxelles eller Strasbourg). Repræsentanterne for de 28 nationale projekter vil desuden blive indbudt til et fire-dages besøg i Aachen i Tyskland.

Prisen for de tre bedste projekter vil blive overrakt af Europa-Parlamentets formand og en repræsentant for Stiftelsen for Den Internationale Charlemagnepris i Aachen.