Tidsfristen för att lämna in bidrag har förlängts till den 10 februari 2014!

 

Tanken med Europeiska Karlspriset för ungdomar är att uppmuntra unga att bli medvetna om Europafrågor och att delta i europeiska integrationsprojekt.
Priset delas ut till projekt som genomförs av ungdomar och som bidrar till förståelse för och hjälper till att skapa en gemensam europeisk identitet och ger praktiska exempel på européer som lever sida vid sida i harmoni.
Karlspriset för ungdomar delas ut varje år av Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

Prissumman för det bästa projektet är 5 000 euro, andrapriset är på 3 000 euro och tredjepriset 2 000 euro. De tre pristagarna får också en inbjudan att besöka Europaparlamentet (i Bryssel eller Strasbourg). Dessutom bjuds representanterna för alla de 28 utvalda nationella projekten på en fyra dagars resa till Aachen i Tyskland.
Priserna för de tre bästa projekten kommer att delas ut av Europaparlamentets talman och en företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.